Boeijend Ondernemen | ondernemingscoach

Doen wat je drijft

Met Coherence meer waarde

Een heldere bedrijfsstructuur en aansluitende cultuur en processen brengen meerwaarde voor jouw klant. Samen verankeren we deze in jouw onderneming.

×
Identiteitsmodel uit Coherence Model

Het Coherence model

Boeijend Ondernemen werkt vanuit het Coherence (samenhang) gedachtegoed als het gaat om organisatievraagstukken. Het Coherence model bestaat uit verschillende modelonderdelen. Met het Identiteitsmodel zet je de identiteit en het onderscheidend vermogen van de organisatie sterker neer. Met het Kompas maak je een scherpe omgevings- en interne analyse. Op basis van de uitkomsten zet je concreet de koers voor de komende jaren uit. Dit model wordt toegepast, afhankelijk van de uitgangssituatie en het doel, dus praktisch en afgestemd op de organisatie. Indien nodig passen we de organisatiestructuur hierop aan. Middels een vlootschouw zorgen we dat alle talenten en competenties van medewerkers op de juiste plek worden ingezet, nu en in de toekomst. Hierdoor ontstaat een wendbare organisatie die makkelijk kan inspelen op marktontwikkelingen. Gedurende dit traject is veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling van zowel ondernemer als medewerkers.

Werken aan meerwaarde

Als ondernemingscoach help ik je bij het neerzetten en inrichten van de juiste organisatiestructuur, het creëren van de gewenste cultuur en bij het ontplooien van persoonlijk leiderschap in jouw organisatie. Zie mij als jouw business partner. Aan de hand van het Coherence gedachtegoed (samenhang), ontwikkelen we samen jouw missie, visie en kernwaarden en optimaliseren we de bedrijfsprocessen voor jouw onderneming. Dat zijn de zaken waarmee jij uiteindelijk waarde voor de klant creëert. Jouw concrete visie is immers jouw unique selling point.

Organisatiestructuur en cultuur

Gezamenlijk kijken we naar marktgerichte factoren van jouw organisatie, zoals gewenste marktpositie, strategie en portfolio en zetten de koers uit voor de komende jaren. Met mijn ondersteuning krijg je helder welke cultuur je nodig hebt binnen je organisatie en welk leiderschap je voorstaat om deze koers te kunnen volgen. Duidelijk wordt welke organisatiestructuur hier het beste bij past en welk gedrag dit vraagt van jouw medewerkers.

Missie, visie, kernwaarden, leiderschap, organisatiestructuur en cultuur hangen allemaal met elkaar samen. Het is een coherent systeem. Als je aan één van deze knoppen draait, moet je ook op de andere vlakken aan de slag. Het is mijn vak en mijn passie om jou dat te laten doorzien, neer te zetten en ermee te leren werken.

Wat levert het op?

Er ontstaat helderheid en duidelijkheid over wie waarvoor verantwoordelijk is. De organisatie wordt wendbaar en weerbaarder. Je raakt in een natuurlijke flow, waardoor je effectiever en efficiënter werkt. Niet alleen zul je merken dat de omzet stijgt, er komt ook meer resultaat. Tevreden medewerkers zorgen namelijk voor een hogere productiviteit. Ook het ziekteverzuim wordt een stuk minder.

Ik ben gespecialiseerd in organisatiestructuren en ontwikkeling, zowel door mijn specialistische opleidingen als door mijn ervaring. Ik ben afgestudeerd general manager en blijf continu in mijzelf investeren. Al mijn ervaringen als ondernemer, directeur en in toezichthoudende rol van verschillende ondernemingen, neem ik mee om jou te helpen bij het professionaliseren van jouw organisatie.

Ondersteuning op maat

Op strategisch niveau ondersteun ik ondernemers door een goede organisatiestructuur neer te zetten. Op tactisch niveau fungeer ik als klankbord en sparringpartner voor ondernemers bij vraagstukken waar je als ondernemer voor komt te staan. Zonodig help ik operationeel met het implementeren van strategisch of tactisch opgezette plannen. Als coach zorg ik voor persoonlijke ontwikkeling van jou en/of jouw medewerkers, voor teamvorming en voor het transformeren van jouw onderneming naar de door jou gewenste organisatie.

Aanpak

De aanpak van Boeijend Ondernemen voor organisatieopbouw is altijd toegespitst op jouw wens. Kies wat het beste bij jou past:

 

Neem contact op

Mijn passie, visie en missie

Het is mijn passie om ervoor te zorgen dat de randvoorwaarden passend en op orde zijn, zodat jij iedere dag die toegevoegde waarde voor jouw klanten kan leveren. Mijn visie: Doen wat jou drijft! Het is mijn missie om ervoor te zorgen dat jij en jouw medewerkers kunnen blijven doen wat jullie drijft.

Ik help je bij o.a. de volgende uitdagingen:

  • Hoe ziet de toekomst van het werk in jouw organisatie eruit bij marktwerking, technologische of demografische ontwikkelingen?
  • Past de huidige organisatiestructuur en cultuur nog bij dit toekomstige beeld?
  • Welke medewerkers heb je in de toekomst nodig?
  • Hoe boei en bind je waardevolle medewerkers?
  • Hoe vorm je van jouw medewerkers een goed team?
  • Wat kun je doen om jouw medewerkers duurzaam inzetbaar te houden?
  • Je wilt graag transformeren van de oude naar een nieuwe cultuur en/of structuur, hoe pak je dit aan?

Greep uit mijn klanten

Logo SAB
Logo IF Technology
Logo Hekkelman
Logo Gelderse Sport Federatie
Logo zilliz
Logo Melis Logistics
Logo CONFED
Logo Cascando